Algemene voorwaarden

Het consult kan alleen doorgaan als je in het digitale intakeformulier aanvinkt dat je de consultvoorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat. In het intakeformulier geef je tevens akkoord voor het verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacyverklaring.

 

Bureau van slaap kan je als deskundige helpen op het gebied van slapen, maar wij zijn geen therapeuten, artsen, orthopedagogen of kinderpsychologen en wij verhelpen geen ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook. Raadpleeg dus altijd een arts als er iets is dat medisch opgelost mag worden. Spoed hoort hier ook thuis.

 

Er is geen garantie op succes, zowel niet voor trajecten en consulten als voor de trainingen en cursussen. Daarvoor spelen er te veel variabelen. Je betaalt voor het consult of de training of cursus, wat daar uitkomt en wat je daarmee wilt is aan jou. Uiteraard is de methode goed en bewezen. 

 

Ik heb te aller tijden in de mogelijkheid een consult te weigeren, zonder opgave van reden en ook als er een datum is besproken en al is betaald. Uiteraard ontvang je in dat geval het volledige bedrag terug.

 

Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel soms lukt het niet en dan bied ik je een alternatief of de mogelijkheid tot annuleren.

Een traject heeft in principe een looptijd van 4 weken, waarin planbespreking, coaching per WhatsApp e de follow up plaatsvindt. We zijn hierin flexibel in geval van bijvoorbeeld ziekte van een kindje. Coaching en follow up dient wel binnen 6 maanden na ingang van het traject ingepland te worden, daarna vervalt de coaching. 

 

Zodra we een traject mondeling, telefonisch of per mail zijn overeengekomen, bevestig ik de reservering van het traject per mail. Daarin bevestig ik de datum van de start van het consult. Voordat ik start met een consult dient de betaling binnen te zijn. Een eenmaal gereserveerd en overeengekomen slaapconsult heeft een betaalverplichting. Annuleren kan tot 14 dagen voorafgaand aan het consult. Ik bereken dan EUR 25,- administratiekosten. Na die periode is er geen verdere restitutie mogelijk. Het verplaatsen van een slaapconsult is mogelijk tot een week voor de datum. Een slaapadviesgesprek kun je niet annuleren.

Bureau van slaap geeft geen restitutie op trainingen en cursussen. Er is geen garantie op succes, daarvoor spelen er te veel variabelen. Je betaalt voor de training of cursus en wat daar uitkomt en wat je daarmee wilt is aan jou. Uiteraard krijg je een uitgebreid geteste training of cursus en is de methode goed en bewezen.