top of page

Toestemmingsverklaring

Om je consult te kunnen doen heb ik informatie nodig over je kindje. Dat zijn de vragen in het digitale intakeformulier die ik je per mail gestuurd heb.

 

Deze vragen gaan onder meer in op de leeftijd van je kindje, zijn slaapgedrag, zijn onrust en eventuele diagnoses. Deze informatie is persoonlijk en gaat over gezondheid. Dat is de reden waarom ik -conform de wet- uitdrukkelijk je toestemming nodig heb. Deze geef je door dit formulier te accorderen in het intake formulier.

 

 

Met dit formulier geef ik Bureau van slaap toestemming om mijn persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens van mijn kind te verwerken ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst (het leveren van het consult). Het gaat om gegevens die ik zelf verstrek en die nodig zijn om het consult uit te voeren in mijn opdracht.

 

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

 

• Mijn toestemming geldt alleen voor de in dit document beschreven redenen, gegevens en personen.

• Bureau van slaap verwerkt de gegevens en verstrekt deze niet aan derden noch zullen deze gegevens worden opgevraagd bij derden.

• Ik heb de specifieke gegevens zelf verstrekt aan de hand van het intakeformulier en weet dat ze noodzakelijk zijn voor het leveren van het door mij aangevraagde consult.

• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Bureau van slaap deze niet registreren dan wel verwijderen.

• Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.  Bureau van slaap legt uit wat de gevolgen voor mijn consult zijn als ik (voor bepaalde) gegevens geen toestemming geef.

• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor mijn consult.  Bureau van slaap zal mij hier over informeren.

• Deze toestemming is drie maanden geldig.

• Mijn persoonlijke gegevens worden opgenomen in het systeem van Bureau van slaap. Ik kan deze inzien wanneer ik daar behoefte aan heb. De klant- en factuurgegevens worden conform wetgeving tien jaar bewaard.

 

Hoe ik omga met jouw privacy, lees je in de privacyverklaring.

 

Goed om te weten: betreft alle consulten, consult-aanvragen en e-mails hieromtrent hanteer ik de geheimhoudingsplicht.

bottom of page